CONTACTO

 • Carpichos espidos
 • os nosos fondos
 • Audi
 • Concello de Ourense - Cultura - AUDITORIO MUNICIPAL - Información xeral

  Historia

  O edificio abriu as súas portas ao público por primeira vez o 17 de marzo de 2005 e a súa inauguración artística oficial foi o 4 de abril dese ano coa actuación de Josep Carreras. A súa construción foi promovida polo Ministerio de Cultura, a Xunta de Galicia e o Concello de Ourense.

  Atópase situado nun emprazamento privilexiado xa que está á mesma distancia do centro urbano, cultural e de lecer, así como do centro histórico.

  En definitiva, un espazo versátil, perfectamente preparado ao longo de todo o ano para congresos, acontecementos musicais, exposicións, convencións, reunións de empresa, actos sociais e actividades de todo tipo, independentemente das súas características, dimensións e participantes.

  O arquitecto asignado para esta obra foi José Manuel Casabella, nacido en Ourense en 1952.

  O Edificio

  O novo Auditorio-Palacio de Congresos de Ourense ocupa parte do antigo Cuartel instalado no Convento de San Francisco e foi promovido para dotar á cidade dun lugar no que poder realizar actividades e eventos culturais e sociais.

  A parcela ten 5.388 m2 de superficie, e unha pronunciada pendente na dirección este-oeste, o que permitiu localizar racionalmente os accesos ás diferentes dependencias.
   

  A entrada principal pola chaira máis elevada. Unha entrada intermedia na zona de camerinos. Outra ao nivel da praza sobre o aparcadoiro e outra no nivel inferior que comunica co viario peonil que rodea a edificación. O aparcadoiro ademais das dúas entradas de vehículos conta con escaleiras que o comunican coa praza.

  O edificio ocupa a parte máis baixa do solar (anteriormente ocupada pola residencia de oficiais) e a súa configuración adaptouse ao muro perimetral, cuxo trazado curvilíneo respecta a aliñación das rúas perimetrais. O resto da parcela alberga un aparcadoiro subterráneo de dúas plantas cuxa cuberta configura unha praza pública de xenerosas dimensións e un edificio de dúas plantas previsto para aloxar unha cafetaría-restaurante.

  A Sala Principal do auditorio desenvólvese en dous niveis. No inferior dispuxéronse 743 localidades en forma de anfiteatro. No superior 175 localidades e, tras el, as cabinas de tradución e proxección. Para acceder a ela dispuxéronse escaleiras que salvan o desnivel existente e proporciónanlle ao vestíbulo a suntuosidad necesaria. Baixo estas escaleiras dispúxose o guardarropa, o ambigú e as cabinas de proxección e tradución das dúas salas dispostas no nivel inferior.

  O amplo escenario se dimensionó atendendo ás esixencias que as celebracións de actos públicos, teatro, concertos, etcétera, dotándoo de foso de orquestra para espectáculos de ópera e ballet, aínda que regularmente poida estar cuberto para dispor do espazo de escena en toda a súa dimensión. Para escenógrafías complexas e material de gran formato previuse unha entrada directa ao escenario, mediante peirao de descarga propio.  Ademais desta sala, dispuxéronse outras dúas que permiten celebrar sesións simultáneas en cada unha delas. Situadas ambas debaixo do auditorio principal, con capacidade para 153 e 210 localidades. Poderanse usar para celebrar pequenos concertos, conferencias ou proxeccións cinematográficas e de vídeo. Comunícanse interiormente cos camerinos e coa sala de ensaios deste nivel.

  As dúas plantas de camerinos localizáronse nunha á específica do edificio con fachada á praza pública proxectada sobre o aparcadoiro. Dispoñen de entradas diferenciadas desde o exterior e comunícanse interiormente mediante escaleiras e ascensores.
  Os vestíbulos de todas as salas se dimensionaron holgadamente para que neles poidan celebrarse exposicións e actos culturais e sociais diversos. Son espazos ben iluminados que gozan de vistas sobre a cidade a través da súa fachada acristalada. Por encima da sala principal sobresae o volume do escenario e da zona do tear e "tramoya", separado da sala mediante un pano metálico devasa, dimensionado para que poidan celebrarse os mais diversos espectáculos e eventos.

  A ambos os dous lados do edificio sitúanse dúas plataformas que o separan dos viarios circundantes. A primeira serve de prolongación dos miradoiros existentes. A segunda correspóndese coa cuberta do aparcadoiro e forma unha praza pública á que se accede mediante a rampla exterior que arrinca da *rúa da *Canle. Entre esta plataforma e a edificación do antigo cuartel de San Francisco interponse unha edificación lineal de dúas plantas de altura dedicado a hostalaría que delimita e pecha a praza polo seu lado sur, no que se integraron as escaleiras de acceso ao aparcadoiro e bancada da praza.

  SUPERFICIES:

  Auditorio-Pazo de Concgresos 5.592,22m2
  Aparcadoiro 4.851,58m2
  Total superficie 10.443.80m2

   


  Concellería de Cultura
  Concello de Ourense
  2017

   

  Rúa da Canle, 1
         32005 Ourense

   

     988 391 290

  Contacto

   

  Accesibilidade

   

  Permisos

  Cultura nas redes:

   

    Facebook

   

    Twitter

   

    Youtube

  Diseñado y programado por ACV Galaica