CONTACTO

 • Carpichos espidos
 • os nosos fondos
 • Audi
 • Volver

  O Concello convoca o XXXVI Premio Poesía Cidade de Ourense, dotado cun premio de 6.000€ e a publicación da obra gañadora

   


  Fin do prazo de presentación de traballos: 5/06/2019
  Lugar de inscrición: Concello de Ourense, Praza Maior, 1
  Máis información: Auditorio Municipal de Ourense (988 391 290)


  Ourense, febreiro de 2020.-

  O de Poesía, que acada a edición número 36, distinguirá o mellor traballo inédito e orixinal escrito en lingua galega ou portuguesa. O ano pasado tivo como gañadora a poeta Charo López. O Cidade de Ourense está aberto a todas as persoas que desexen participar, de calquera nacionalidade, agás quen gañaron o premio nas 5 edicións anteriores. O prazo de presentación de orixinais estará aberto ata as 14 horas do venres 5 de xuño.

  Os traballos terán que ser orixinais e inéditos, cun mínimo de 600 versos. Presentaranse preferentemente en soporte dixital ou en papel por quintuplicado, baixo lema, indicando “Para o XXXVI Premio de Poesía Cidade de Ourense” nun sobre pechado, no Rexistro Xeral do Concello (Praza Maior, s/n), directamente ou por correo certificado. As persoas que concorran de Portugal poderán entregar os  seus traballos na Cámara de Vila Real (Portugal) dentro dos mesmos prazos.

  O xurado estará integrado por personalidades das letras galegas e portuguesas, o gañador da edición anterior e unha persoa representante da Corporación que exercerá a presidencia. A súa decisión producirase no mes de xuño e será inapelable. Quen gañe tamén recibirá gratuitamente 25 exemplares da obra publicada e formará parte do xurado na seguinte edición.

   


   

  Concellería de Cultura
  Concello de Ourense
  2017

   

  Rúa da Canle, 1
         32005 Ourense

   

     988 391 290

  Contacto

   

  Accesibilidade

   

  Permisos

  Cultura nas redes:

   

    Facebook

   

    Twitter

   

    Youtube

  Diseñado y programado por ACV Galaica