CONTACTO

 • Prem lit
 • yout
 • Audi
 • I. Tascón
 • MMOu
 • Volver

  Ourense foi a única cidade española que participou xunto ás cidades portuguesas de Évora, Idanha-a-Nova e Mértola, a italiana Ravenna, a búlgara Sliven e a maltesa de Birgu
  O programa Oralities púxose en marcha no 2008, e contribuíu a dinamizar as actividades no ámbito da música tradicional e popular entre as cidades participantes
  O alcalde, Agustín Fernández, e a concelleira de Cultura, Ana Garrido recibiron a representantes dos membros participantes no proxecto, esta mañá no Salón de Plenos
  Ourense, 23 de abril de 2013.-Hoxe ten lugar na nosa cidade a última reunión do programa europeo Oralities, que durante os últimos anos traballou na difusión da música tradicional e a tradición oral. Xunto a Ourense, participaron outras cidades europeas como Évora, Idanha a Nova e Mértola (Portugal), Ravenna (Italia), Sliven (Bulgaria) e Birgu (Malta). Representantes destas cidades (técnicos e o alcalde de Birgu, Malta), foron recibidos esta mañá no Salón de Plenos do Concello polo alcalde, Agustín Fernández, e a concelleira de Cultura, Ana Garrido. Os participantes visitaron a primeira hora da mañá o Centro de Interpretación das Burgas, para, a continuación, proceder á visita ao Concello onde, en xornada de mañá e tarde, ten lugar a última das reunións do programa.
  Este proxecto europeo púxose en marcha a finais do 2008 e a participación de Ourense posibilitou o desenvolvemento de actividades e proxectos en ámbitos nos que a Concellería de Cultura xa traballaba, como son a música tradicional e popular, a tradición oral e a súa valorización. Tamén a creación de festivais de música antiga, do renacemento, ámbitos que se reforzaron coa investigación e a creación de diversos tipos de materiais didácticos.
  Outros obxectivos a desenvolver polo programa Oralities, foron a construción de soportes para preservar, divulgar e recuperar o patrimonio que se inscribe na tradición oral, como foi a creación do “Centro de Recursos da Tradición Oral” – en Évora -, dotado dunha plataforma dixital on-line, que permitiu construír as condicións para a valorización da cultura e do patrimonio material e inmaterial dos territorios participantes, promovendo o diálogo entre as culturas. Este traballo favoreceu a posta en valor de produtos culturais locais para potenciar a expansión do turismo cultural e a construción dunha programación sustentable en rede. Este proxecto permitiu mostrar a nosa cidade alén das fronteiras tradicionais e emerxer así nun escaparate que mostrou as nosas expresións e patrimonio cultural.
  Información
  http://dnn.cm-evora.pt/oralidades/Home/tabid/40/language/pt-PT/Default.aspx 
  Ourense, 23 de abril de 2013.- A Concellaría de Cultura do Concello de Ourense convoca ás empresas interesadas a que presenten as súas ofertas para o deseño, impresión, distribución e colocación dos carteis, programas de man, revistas e carteis publicitarios das Festas de Ourense 2013. Poderán presentar as súas ofertas, cos deseños en formato papel ou electrónico, na Concellaría de Cultura, na rúa da Canle, número 2, antes do próximo 10 de maio de 2013. O Concello resolverá en atención á oferta que considere máis ventaxosa, admitíndose as melloras que as empresas consideren oportunas realizar.

  A empresa ofertante encargarase do deseño, impresión e distribución e/ou colocación de 10.000 revistas, 2.000 carteis, 35.000 programas de man e 30 carteis publicitarios, coas características que se indican, sen coste algún para o Concello. Ademais, terá que depositar na conta do Concello a cantidade de 1.000,00€, a modo de fianza, no suposto de que resulte adxudicataria, cantidade que será reintegrada unha vez recibidos os materiais.

  Os interesados poden consultar as bases na web do Concello de Ourense www.ourense.es. A empresa escollida será a encargada oficialmente de realizar a revista das festas, xestionando a publicidade da revista e do programa de man. A Concellaría de Cultura encargarase de dar o visto e prace con anterioridade á impresión dos carteis, programas, revistas e carteis publicitarios.

   
  Ourense, 17 abril de 2013
   
  O vindeiro día 30 de abril remata o prazo de entrega das obras que se presenten á XXIX edición do Premio de Poesía Cidade de Ourense, organizado pola Concellería de Cultura do Concello de Ourense. Este concurso está aberto a todos aqueles traballos inéditos presentados en galego e ampliado a lingua portuguesa dende 1980 – a raíz do irmandamento asinado no ano 1982 entre o Concello e a Cámara Municipal portuguesa de Vila Real, abrindo o certame ao mundo da lusofonía -.
   
  A obra gañadora está dotada cun premio de 6.000 euros, e a súa publicación. Todas as persoas interesadas en presentar traballos, deberán facelo a través do Rexistro do Concello de Ourense  (Praza Maior) directamente ou por correo certificado facendo constar no sobre “Para o XXIX concurso de Poesía Cidade de Ourense”. Poderán participar todas as persoas que o desexen - agás as/os gañadores/as das cinco edicións pasadas – sempre que as súas obras se presenten en galego ou portugués.
   
  Os concursantes portugueses poderán facer entrega dos seus traballos na Cámara Municipal de Vila Real (Portugal). En ambos casos, para as obras en galego e en portugués, o prazo de entrega remata ás 14 h do día 30 de abril deste ano.
   
  No aspecto formal, os traballos que se presenten terán que ser orixinais e inéditos, cun mínimo de seiscentos versos. Presentaranse mecanografados e a dobre espazo en follas de tamaño folio escritas por unha soa cara en exemplar sextuplicado.
   
  O Xurado cualificador estará formado por personalidades das letras galegas e portuguesas, o gañador do ano anterior e un representante da corporación municipal do Concello de Ourense. A decisión terá lugar ao longo do mes de xuño, momento no que será comunicada ao gañador ou gañadora do concurso.
   
  Neste certame teñen participado e gañado escritores tan importantes como Millán Picouto, Darío Xoán Cabana, Xosé Gómez Alfaro ou Xosé Carlos Caneiro. 
  Tras nove anos, e con acumulados desperfectos de uso, aproveitase para realizar funcións de mantemento e recuperación artística das 54 obras do célebre gravador ourensán

  Ourense, 16 de abril de 2013.-A partir de hoxe o terceiro andar do Museo Municipal, a Sala Prieto Nespereira, será obxecto dunha actuación para levar a cabo funcións de mantemento e restauración das obras que alí se expoñen. Ésta é a primeira vez que se vai realizar unha intervención deste tipo desde que fai nove anos fora a súa inauguración.
   
  Esta Sala Prieto Nespereira está adicada ao célebre gravador ourensán, e nela se alberga unha mostra que suma un total de 54 obras, de carácter inédito, que permiten gozar de debuxos óleos, acuarelas, tintas, gouache, etc. Nalgúns casos representan bosquexos de ilustracións para as recordadas revistas Branco e Negro e A Billarda, editadas a principios do século pasado tamén bosquexos do seu estudo con compañeiros e personaxes ilustres da época e caricaturas como a do seu amigo Vicente Risco.
   
  O levantamento prodúcese tras nove anos de exposición permanente, e será para o acondicionamento e restauración de cada peza. Desta forma, profesionais aproveitarán para a recuperación da tensión das obras - xa que ao ser de papel, durante estes anos foron adquirindo rugosidades -, e tamén para a rehabilitación da Sala.
   
  Esperando poder gozar novamente da exposición no período máis breve posible, durante este tempo, o terceiro andar do Museo – Sala Prieto Nespereira – albergará a XXIV campaña de Animación á Lectura da Concellería de Educación, que atraerá ao Museo Municipal a máis de cen nenos diarios baixo o título Ollando aos Nosos Artistas

  Ourense, abril de 2013.- Como cada primavera, e xa van 18, a Mostra Internacional de Teatro de Ourense consolida a nosa cidade como referente nas artes escénicas. A presentación oficial tivo lugar a semana pasada no Teatro Principal, coa presenza da Concelleria de Educación e Cultura, Ana Garrido, o director da MITEU, Fernando Dacosta, a Vicerreitora do Campus, María Lameiras, e a Xerente do Teatro, Olga Mojón.
  Esta nova edición da MITEU se inaugura o vindeiro día 12 e prolóngase ata o 27 de abril. Ourense acollerá grupos de teatro de 12 países, entre teatro profesional, e teatro universitario. Ademais contará con 17 grupos universitarios, entre os que estarán os de todos os campus de Galicia, tal e como explicou o director da Miteu, Fernando Dacosta. O Auditorio Municipal, Campus, Teatro Principal, e a propia rúa acollerán os espectáculos. Tamén hai programados tres concertos – Best Life, Budiño e Ménage à Trois -, espectáculo de maxia con Moroco, Mago Cómico, un documental de Médicos Sen Fronteiras, así como un curso sobre artes performativas de Oriente e unha exposición sobre Tunisia, Unha ollada á cooperación. Varios grupos representarán pezas de Roberto Vidal Volaño, que é o dramaturgo ao cal se adica este ano o Día das Letras Galegas. 
  Ourense, 4 de abril de 2013.-O vindeiro día 5 de maio, Ourense revive unha das súas festas máis tradicionais, a Festa dos Maios, declarada Festa de Galicia de Interese Turístico na Provincia. Esta mañá foron aprobadas na Xunta de Goberno as bases do concurso de Maios e coplas que convoca para ese día a Concellería de Cultura.
  Neste concurso poderán participar todas as asociacións culturais, colexios, grupos, colectivos veciñais, entidades e calquera persoa que o desexe sempre que sexa maior de idade.
  Tal e como se expón haberá dúas modalidades. Por un lado os Maios, que deberán estar realizados por materiais tradicionais e poderán ser Enxebres, Artísticos ou Creativos. O xurado valorará o mellor Maio enxebre e artístico, e coplas, outorgando os seguintes premios: 400 € ao Maio artístico, 300 € ao Maio enxebre, 100 € ao Maio escolar, e 150 € ás mellores coplas. Ademais desto, a concellería de Cultura concederá unha axuda pola participación de 200 € para elaboración dos Maios enxebres, de 400 € para os artísticos e de 200 € para os creativos.
  E por outro as coplas, das cales o xurado valorará a retranca, a composición, o ritmo e a linguaxe utilizados. O canto das coplas será a partir das 12.00 horas no lugar onde estea situado o maio, e valorarase o estilo máis tradicional, dentro do propio Maio.
  Cada participante terá que presentar Maio e coplas. As coplas deberán presentarse no momento de realizar a inscrición, e presentaranse oito exemplares co seu correspondente depósito legal na Concellería de Cultura, na Praza de San Martiño, nº 2 – 1º. O prazo de inscricións remata o día 2 de maio. 

  A concelleira de Cultura, Ana Garrido, asiste esta tarde á inauguración das obras do artista ourensán Xosé Vilamoure, a partir das 20 h.

  Ourense, 4 de abril de 2013.- Esta tarde o Museo Municipal acollerá unha nova exposición para este mes, trátase neste caso do artista ourensáns Xosé Vilamoure que presenta Residuas & Collages. As obras poderanse ver ata o vindeiro 5 de maio nas Sala I e II do Museo.

   

   
  Ourense, 4 de abril de 2013.-Como todos os primerios xoves de mes, este día 4 de abril regresa ao Paraninfo do IES Otero Pedrayo unha nova edición do Ciclo de música de cámara Sen Batuta. Esta vez será da man do conxunto Forma Antiqua, que ofrecerán unha charla coloquio ás 19.30 h e un concerto ás 20.30 h.
  Forma Antiquaé un conxunto de música barroca de formación variable que reúne aos intérpretes máis brillantes da súa xeración, sendo o grupo escollido para representar os festivais españois de música antiga no I REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne) Showcase 2007. Está formado polos irmáns Pablo, Daniel e Aarón Zapico, baixo a dirección deste último. 
  Páxinas: Primeiro ... 75 76 77 78 79 ... Último 

  Concellería de Cultura
  Concello de Ourense
  2017

   

  Rúa da Canle, 1
         32005 Ourense

   

     988 391 290

  Contacto

   

  Accesibilidade

   

  Permisos

  Cultura nas redes:

   

    Facebook

   

    Twitter

   

    Youtube

  Diseñado y programado por ACV Galaica