CONTACTO

 • Carpichos espidos
 • os nosos fondos
 • Audi
 • O Concello de Ourense retoma a convocatoria aos escolares da cidade para que elaboren o cartel anunciador da festividade de Nadal

  Ourense, 18 de novembro de 2015.-
   
  O Concello de Ourense retoma a convocatoria aos escolares da cidade para que elaboren o cartel anunciador da festividade de Nadal, tal e como xa se fixera no mandato municipal comprendido entre os anos 2003-2007.
   
  As bases pódense consultar na web da Concellería de Cultura: http://www.ourensecultura.com/Avisos/detalles/48.
   
  O concurso está dirixido ao alumnado de 6º de Primaria do Concello de Ourense. Cada colexio poderá presentar dous traballos.
   
  O prazo límite para presentar os traballos no Rexistro Xeral remata o 1 de decembro ás 14:00 horas.
   
  BASES DO CONCURSO PARA O DESEÑO DO CARTEL DO NADAL 2015
   
  1.TEMÁTICA: O cartel será representativo e estará relacionado coa festividade de Nadal.
   
  2.FORMATO: Os deseños presentaranse en formato A4, a técnica será libre, aínda que se recomenda que as cores sexan fortes para que destaquen unha vez impresos.
   
  3.PARTICIPANTES: Está dirixido ao alumnado de 6º de Primaria da demarcación do Concello de Ourense. Cada colexio poderá presentar dous traballos.
   
  4.RECEPCIÓN DAS OBRAS: Os traballos deberán entregarse no Rexistro Xeral do Concello de Ourense nun sobre, onde figurará “Concurso cartel Nadal 2015” e debaixo un pseudónimo ou lema. Dentro estará o traballo e, nun sobre pechado, figurará por fora o mesmo pseudónimo ou lema e dentro os datos de identificación do colexio (teléfono e correo electrónico) e do alumno (nome, apelidos, DNI, teléfono e enderezo). Só se abrirán os sobres das obras que resulten premiadas. O prazo límite para todos os efectos de presentación, será o día 1 de decembro ás 14:00h.
   
  5.PROPIEDADE DAS OBRAS: O deseño gañador pasará a ser propiedade do Concello de Ourense e será empregado como imaxe da festividade do Nadal 2015. Os restantes poderán ser retirados nos 30 días seguintes á finalización do concurso.
   
  6.XURADO: A decisión do xurado será inapelable e estará formado por cinco persoas, a concelleira de Cultura (ou a persoa na que delegue), dous técnicos da Concellería, un técnico do Gabinete de Prensa do Concello e un auxiliar administrativo da Concellería que actuará como secretario do xurado. O xurado valorará o conxunto de debuxos presentados tendo en conta a adecuación á temática, a orixinalidade e a calidade artística. O concurso poderá quedar deserto.
   
  7.COMUNICACIÓN DO GAÑADOR: O Concello porase en contacto, tralo fallo do xurado, co colexio do traballo gañador, por teléfono e por correo electrónico.
   
  Postais de Nadal
   
  Este concurso súmase ao que xa está en marcha, dende o mes de outubro, sobre postais de Nadal, tamén dirixido aos colexios da cidade para alumnos de 3º curso de Primaria. Este concurso organízao a Concellería de Educación.
   
  O prazo de recepción dos traballos tamén remata o 1 de decembro.
   
  BASES DO CONCURSO DE DEBUXO DE NADAL

  1.-Poderán participar os alumnos e alumnas de 3º de Educación Primaria, dos centros de ensino da cidade.

  2.- O obxectivo deste concurso é que os nenos e nenas plasmen nun debuxo aquilo que para eles é significativo e faga referencia ao Nadal.

  3.- Os debuxos presentaranse en formato A-4. A técnica será libre, aínda que se recomenda que as cores sexan fortes, e os debuxos grandes, para que destaquen unha vez impresa no papel.

  4.- O xurado valorará o conxunto de debuxos presentados por cada centro de ensino, tendo en conta o equilibrio e harmonía entre as ideas e as ilustracións, asi como a orixinalidade dos traballos presentados.

  5.- O prazo de presentación rematará o 1 de decembro ás 14.00 horas.

  6.- O profesorado, fará unha selección dos mellores traballos na aula, que entregará, na Concellería de Educación: Praza San Martiño nº 2, 1º.

  ***Deberán aparecer, no reverso do folio os datos do alumno ou alumna (nome e apelidos, curso, centro e profesor ou profesora responsable)

  7.- A clase gañadora recibirá  material didáctico, e o neno ou nena un lote de libros e a impresión da postal que servirá de Felicitación de Nadal desta Concellería. 

  Concellería de Cultura
  Concello de Ourense
  2017

   

  Rúa da Canle, 1
         32005 Ourense

   

     988 391 290

  Contacto

   

  Accesibilidade

   

  Permisos

  Cultura nas redes:

   

    Facebook

   

    Twitter

   

    Youtube

  Diseñado y programado por ACV Galaica