CONTACTO

 • Carpichos espidos
 • os nosos fondos
 • Audi
 • Volver

  SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

  O Concello de Ourense quere demostrar o seu compromiso co idioma propio e oficial prestándolle atención especial ao proceso de normalización lingüística a través da galeguización dos seus servizos e poñendo en marcha programas dirixidos á poboación para conseguir a implicación de todos os colectivos neste proceso.

  O Concello de Ourense conta cunha Ordenanza reguladora do uso da lingua (BOP 26-09-1998) e conta cun Servizo de normalización lingüística, ininterrompido desde o ano 2007, encargado de planificar, xestionar, executar e avaliar as accións e medidas encamiñadas ao incremento do uso e prestixio do galego en todos os ámbitos, e de coordinar as accións necesarias para darlle cumprimento a esa Ordenanza.

  A Administración municipal pon a disposición de todos os veciños o Servizo de Normalización Lingüística, que ten como obxectivos principais incrementar o uso social da lingua, contribuír á completa galeguización da administración local e mellorar a calidade das producións lingüísticas.

  Ordenanza reguladora do uso da lingua galega

   

  Descrición, funcións e localización do SNL


  O SNL é un servizo do Concello de Ourense que nace coa idea de ser un elemento dinamizador do uso do galego tanto dentro como fóra do Concello. Os seus obxectivos principais son incrementar o uso social da lingua, contribuír á completa galeguización da administración local e mellorar a calidade das producións lingüísticas.

  O SNL está no Auditorio Municipal e pódese dirixir a el persoalmente, por teléfono ou por correo electrónico.

  Auditorio Municipal

  Rúa da Canle, 2

  32004 Ourense

  Tfno. 988 391 290

  normalizacionlinguistica@ourense.es

   


  ASESORAMENTO

  Tamén é función básica do SNL facer progresar a lingua, incrementar o seu uso e prestixio e mellorar a calidade da comunicación.

  • Asesoramento ao persoal municipal, asociacións, empresas, etc., para mellorar a calidade lingüística e comunicativa a través de resolución de dúbidas, revisión de textos, etc.

  • Difusión de materiais e recursos lingüísticos para apoiar o uso do galego: correctores, léxicos, dicionarios, etc.

  • Recursos lingüísticos. 

  • Asesoramento lingüístico para todos os veciños

  • Corrección de textos

  • Tradución de textos breves

  • Asesoramento sobre dereitos lingüísticos

    

  Algúns recursos lingüísticos que che poden ser de axuda:


  FORMACIÓN

  O proceso de normalización require intervencións formativas, tanto lingüísticas como sociolingüísticas. A través delas ensínalles galego ás persoas que non o coñecen e amplíanse entre a cidadanía diversos coñecementos. Estes xiran arredor da lingua, os dereitos lingüísticos, lexislación, accións normalizadoras, proxectos para a recuperación do galego, etc.

  • Difusión de materiais que contribúen ao coñecemento da lingua, dos dereitos lingüísticos, da lexislación, dos recursos que axudan ao traballo en galego, etc.

  • Información e xestión da realización de cursos de lingua galega para a poboación en xeral, nomeadamente dos cursos preparatorios para as probas Celga.

  • Colaboración no deseño de programas de formación xerais para garantir a presenza do galego e de contidos favorables á mellora das actitudes lingüísticas.

  Enlaces de interese:

  Cursos CELGA: Información completa sobre convocatorias, materiais para autoformación, validacións, etc.

   


  DINAMIZACIÓN

   

  • Promover actuacións encamiñadas a dinamizar o uso do galego nas actividades cotiás da cidadanía en todos os ámbitos.

  • Información sobre liñas de axuda dirixidas á rede asociativa, educativa e empresarial para normalizar o uso do galego

  • Recoller e apoiar todas as iniciativas que xurdan no Concello e que teñan como obxectivo fomentar o uso do galego.

   

  Proxecto Apego

  Proxecto youtubeiro@s

  Coordinadora Auria de equipos pola normalización lingüística

  http://correlingua.gal/

   


   


  Concellería de Cultura
  Concello de Ourense
  2017

   

  Rúa da Canle, 1
         32005 Ourense

   

     988 391 290

  Contacto

   

  Accesibilidade

   

  Permisos

  Cultura nas redes:

   

    Facebook

   

    Twitter

   

    Youtube

  Diseñado y programado por ACV Galaica