CONTACTO

 • Prem lit
 • yout
 • Audi
 • I. Tascón
 • MMOu
 • Volver

  Convocatoria de subvencións para actividades culturais e festivas 
   
  17 Outubro 2019
   
  O Concello de Ourense convoca as subvencións destinadas á realización de programas, proxectos ou actividades culturais e recreativas considerados de interese público promovidos por asociacións ou entidades sen fin de lucro; así como as Festas patronais, romarías e outras celebracións de carácter tradicional ou senlleiro promovidos por asociacións de veciños e comisións de festas. Desde o venres, 18 de outubro até o venres, 8 de novembro, as entidades ou asociacións poderán presentar as súas solicitudes.
   
  A contía das subvencións estará en función do custo dos programas ou actividades e dos recursos cos que conte para cubrir estes parcialmente. En ningún caso o importe da subvención poderá ser de tal contía que supere o 75% do orzamento do proxecto. Este límite operará tanto no momento de outorgar a subvención como no exame da conta xustificativa que debe presentar o beneficiario da subvención para acreditar o emprego da subvención concedida.
   
  As solicitudes presentaranse a través da Sede electrónica municipal.
   
  O extracto da convocatoria pódese consultar no Boletín Oficial da Provincia de Ourense do día 17 de outubro, e toda a documentación relativa a esta convocatoria está dispoñible na páxina web do Concello de Ourense.
   
  Para máis información, as persoas interesadas poden dirixirse á Concellería de Cultura do Concello de Ourense, na Rúa da Canle 2, teléfono 988391290.

  Concellería de Cultura
  Concello de Ourense
  2017

   

  Rúa da Canle, 1
         32005 Ourense

   

     988 391 290

  Contacto

   

  Accesibilidade

   

  Permisos

  Cultura nas redes:

   

    Facebook

   

    Twitter

   

    Youtube

  Diseñado y programado por ACV Galaica